Αμερικανικός κατασκοπευτικός δορυφόρος ...

Τα πάντα ελέγχονται, τα αμερικανικά μάτια και αυτιά του NRO παρέχουν